Kontakt
SERTIFISERING

Sertifiseringen inkluderer mestring av seks selvvalgte verktøy og metoder (av åtte - se under)

Sertifiseringen er unikt tverrfaglig sammensatt. Det er praktisk og rett på egen hverdag. Det gir trening i verktøy som virker i praksis. Du får også trening i å gjennomføre konsultasjon og mentoring samtaler.

 

Gjennomført program gir deg en Sertifisering i Kunnskapsledelse. Du kan benytte valgte metoder og verktøy i eget lederskap og/eller kommersiell virksomhet.

 

Dokumentasjonen består ellers av arbeidsbøker med oppgaver og øvelser som skaper emosjonelt smartere organisasjoner.

 

Sertifisering består av fire samlinger/åtte halve dager i Oslo og går over ett år. For å respektere deltakernes travle hverdag og inkludere sosialt fellesskap gjennomføres sertifiseringen lunsj til lunsj (med middag, uten overnatting).

Rollen Periode 1 Endring Periode 2 Ledelse Periode 3 Sertifisering Periode 4

Rolleforståelse og fallgruver.

Kommunikasjonstrening.

Selvledelse.

Trening i logos, etos og patos.

Bli kjent med metoder og verktøy.

Oppgave til sertifisering.

Trening i bruk av verktøy.

Salg/innsalg og konseptualisering.

Anvendelse i egne prosjekter.

Presentasjoner - facilitering.

Trening - med sortert feedback.

Trening i bruk av verktøy.

Salg/innsalg og konseptualisering.

Anvendelse i egne prosjekter.

Presentasjoner - fasilitering.

Trening - med sortert feedback.

Trening i bruk av verktøy.

Beste praksis.

Deling og repetisjon.

Læringspunkter og dokumentasjon.

Sertifisering.

Deltakere
 1. Ledere som ønsker å bli bedre i praktisk ledelse i kunnskapsbedrifter gjennom skreddersydde metoder og teknikker.

 2. Nye og erfarne rådgivere - selvstendige - i større konsulenthus og i privat og offentlig virksomhet.

 

Fellesnevner er ønsket om å bli tryggere i egen rolle, kunne anvende et spekter av verktøy som virker, og bidra til reell forandring. Deltakerne vil gjennom sertifiseringen få oppfølging, og komprimert kompetanseutvikling parallelt med pågående kundeprosjekter eller jobben som leder. Dette gir kandidatene motivasjon, effektiv læring og utvikling.

 

Leder – og rådgiverrollen er en profesjon som tar tid å lære. Rollen er komplisert ved at autoritet, makt og innflytelse ikke er entydig. Vi deler det beste fra vår erfaring. Og deltakerne vil også dele og lære av hverandre. Vi bruker mindre tid på å presentere løsninger, men skaper mestring i det  å stå i forandringer og trygghet i det uforutsigbare.

 

 

Alumni

 

 • Verdiøkende nettverk av andre kunnskapsarbeidere i samme profesjon som deg
 • Årlig ettermiddag med andre sertifiserte, nettverking, oppdatering og sosialt
  samvær
 • Studieturer – felles lærerike opplevelser sammen med internasjonale kontakter
 • Under sertifiseringsåret vil du også få tilgang til EGN Norges ledernettverk
  gjennom gratis deltagelse på fem dagsaktuelle webinarer og fem større
  seminarer med fremtredende foredragsholdere
 • Tilgang til ulike publikasjoner fra Harvard Business Publishing underveis i
  sertifiseringsprogrammet.

 

 

Nøkkelinformasjon

NOK 39.700 (eks. mva) inkluderer alle samlinger, mat, metoder og verktøy. Inntil

20 deltakere på hvert program (kan også tilbys bedriftsinternt). Fortløpende opptak. Hvis en deltaker går glipp av en

samling, kan denne tas igjen på senere program. Studieturer er valgfritt og kommer i tillegg.

Utbytte

Sertifiseringen er laget for å gi deg «ti års erfaring på ett år». Det skal raskere gjøre deg til en klok rådgiver og leder som kommuniserer metoder og innsikt - med et skjønn – som forandrer. Gjennom programmet vil du:

 

 • Lære og utvikle deg praktisk og rett i egen hverdag.
 • Lære et utvalg av godt dokumenterte verktøy og metoder vi vet virker
 • Bedre forstå leder- og rådgiverrollen og hvordan få dine medarbeidere og oppdragsgivere til å lykkes
 • Erfare trygge møteplasser og en læringslab - med rom til å feile
 • Få noen aha-opplevelser, oppleve egen verdi og få mer forståelse av deg selv og de andre i programmet
 • Bli tryggere til å kommunisere, skape tillit og gode relasjoner til dine medarbeidere og oppdragsgivere – ikke
  bare de du liker
 • Få en smak av hvem du ønsker å være, og hvem dine medmennesker vil kunne tillate deg å bli

 

 

Du vil lære seks konkrete ferdigheter

 

 1. Selge inn, overbevise, skape og beholde tillit for å kunne levere
 2. Påvirke endring gjennom egen trygghet uavhengig av formell autoritet
 3. Lede deg selv, ta initiativ og tørre å stole på egne vurderinger
 4. Bli tryggere på prising av egen kompetanse
 5. Operere både som leder, og kunnskaps- og tjenesteleverandør (problemløser og avlaster)
 6. Mestre uformelt tillitsbasert lederskap iverksette løsninger som virker
Faglige ressurser

Våre faglige ressurser har lenge levert resultater innen bedriftsrådgivning, forretningsutvikling, markedsføring, HR, sport og musikk. Managing partner Bastian Lie-Nielsen er fagansvarlig for Sertifisering i Kunnskapsledelse i Norge. Sammen gir vi deg det beste av de beste verktøy og konsepter fra flere fagfelt. Resultater for kunden – uansett fagområde - skapes best gjennom forståelse av psykologi (hvordan mennesker handler og tenker), sosiologi (hvordan mennesker fungerer sammen) og pedagogikk (hvordan mennesker forstår, lærer, deler og anvender kunnskap). Våre faglige ressurser har til felles at de motiveres av å hjelpe andre til å lykkes. Og det har de lyktes med.

Bastian Lie-Nielsen har hatt non-stop engasjement i 22 år som bedriftsrådgiver i måling og utvikling av kunnskapsbedrifter. Han har skrevet 3 fagbøker om tema. En av dem er oversatt til engelsk. Og Fortune Magazine hadde en helsides artikkel om hans innovative arbeid på området. Bastian er tidligere studiesjef for MBA og MSc ved BI - og høyskolelektor, foreleser og sensor i 12 ulike fag. Men han har erfart at faglig innsikt alene ikke gjør en god konsulent. Bastian har operativ ledererfaring og ellers som rådgiver vært ansvarlig for nærmere hundre endringsprosjekter i offentlig og privat sektor - også internasjonalt. Han er utdannet siviløkonom MBA og kommunikolog.

Alex Stöckl

MSc | Landslagstrener

Prestasjonsutvikling

NSF - Hopplandslaget

Grete Helle Rasmussen

Førstemanuensis

Samspill og improvisasjon

Barrat Due Musikkinstitutt

Hans Mathias Thjømøe

Siv. øk. PHD

Måling og analyser

Assoc. Prof. Emeritus

Interessert?

Et joint venture fra Executives' Global Network Norge AS og Knowledge Management Consulting AS